Impressum

Life Earth Reisen GmbH

Schrack­gas­se 11
8650 Kind­berg
Öster­reich

Tel.: +43 (0) 3865 / 37828
Fax.: +43 (0) 3865 / 37828- 4

E‑Mail: office@lifeearth-gewuerze.at

Fir­men­buch­num­mer: FN 361408 h
Fir­men­buch­ge­richt: Lan­des­ge­richt Leo­ben

UID Num­mer: ATU66386412

Bank­ver­bin­dung: Raiff­ei­sen­bank Mitt­le­res Mürz­tal
IBAN: AT45 3818 6002 0705 1121
BIC: RZSTAT2G186

Fotos:
Life Earth Rei­sen GmbH
Phil­ipp Jakesch – jakesch.photography
Mar­cus Auer – fotodesign.at
Shut­ter­stock

Web­de­sign / ‑ent­wick­lung:
Life Earth Rei­sen GmbH

Pin It on Pinterest